Bolshoe Chudo Hugo

  • Kitűnő 1., CAC, CACIB, BOB

Lyubava Yunaya Elena „Léna”

  • Kitűnő 1., HPJ, JUNIOR CACIB, BOS címeket kapott.